Курс по английски език ниво Pre-Intermediate

Полуинтензивен езиков курс за ниво „Pre–Intermediate“ ще стартира на 11 юни 2016 г.
Таксата е 360 лв. Курсът е с хорариум – 150 часа.
Занятията ще се провеждат два пъти в месеца в събота и неделя по предварителен график.
Курсът е предназначен е за желаещи да изучават английски език с предварителни познания по езика (ниво Elementary).
Издържалите нивото получават документ за завършено допълнително обучение за ниво – А2.1.
Заявка за участие изпращайте на адрес: dipku_sz@abv.bg – до 10.06.2016 г.

Comments are closed