Специализации

Дългосрочните квалификационни форми, организирани и провеждани от ДИПКУ при Тракийски университет – Стара Загора са за придобиване на допълнителна квалификация, професионално-педагогически специализации и за получаване на педагогическа правоспособност.

За III ПКС професионално-педагогически специализации

  • Детско-юношеска и училищна психология

  • Организация и управление на образованието

  • Организация на образователния процес в новите реалности

  • Приложни аспекти на психологията в образователна среда

  • Индивидуална психология и позитивна образователна среда

  • Психолого-педагогическо взаимодействие в приобщаваща и мултикултурна образователна среда

  • Педагогически и технологични аспекти на STEАM – образованието в училище

  • Приложни аспекти на Информационните и комуникационни технологии в образованието

 

Подробна информация може да намерите на https://www.dipku-sz.net/A/g/1/?PU=1

Comments are closed