Курсове ( общопедагогически / специализиращи )

Краткосрочните квалификационни форми са практически ориентирани с фокус върху пряката работа на педагогическите специалисти. Те са с продължителност 16, 32 или 64 часа и завършват с издаване на удостоверение за квалификационни кредити.
Всички предлагани от ДИПКУ теми за краткосрочни квалификационни курсове можете да видите тук:
– общо педагогически курсове
– специализирани краткосрочни курсове

 

Краткосрочни курсове

 • Стратегии за окуражаване: Работа с ученици и родители за изграждане на общност – Адлериански подход

 • Същност и специфика на медийната грамотност

 • Емоционална интелигентност и социално – емоционално учене

 • Формиране на толерантна образователна среда

 • Приобщаващо образование на деца със СОП – първи стъпки

 • Искам да съм в час – утопия или послание

 • Междутекстовият подход в обучението по литература /11-12 клас/

Подготвителни курсове за ПКС

 • Подготвителни курсове за V ПКС

 • Подготвителни курсове за IV ПКС

 • Подготвителни курсове за II ПКС

 • Подготвителни курсове за I ПКС

 

Всички предлагани от ДИПКУ теми за краткосрочни квалификационни курсове можете да видите тук: https://www.dipku-sz.net/A/g/2

Comments are closed