Органи за управление

Органи за управление на ДИПКУ при Тракийски университет

Общо събрание – състои се от всички хабилитирани и нехабилитирани преподаватели и представители на служителите.

Председател на Общото събрание: доц. д-р Димитрина Брънекова

Съвет на ДИПКУ – състои се от пет члена, избрани с тайно гласуване на Общо събрание на ДИПКУ.

 

GK photo  Директор

 

  Проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова

  Тел. 042/63 30 24, 042/61 74 42, Факс: 63 01 02, GSM: 0889 399 903

  e-mail: director_dipku@uni-sz.bg, galia_koj@yahoo.com

 

 

   Заместник Директор 

  Доц. д-р Дончо Донев

  Тел. 042/61 74 43, GSM: 0887 160 565

  e-mail: doncho.donev@trakia-uni.bg

 

 

 

 

 

Comments are closed