Материална база

Департаментът за информация и повишаване на квалификацията на учителите се намира в западната част на Стара Загора, в съседство с Педагогически факултет, Медицински колеж и Медицински факултет. ДИПКУ разполага с материална база, подходяща за различни обучения – лекции, семинари и упражнения, интерактивни сесии, тренинги, езиково обучение, както и подходяща база за образователни събития – форуми, презентации, научни сесии и др. В ДИПКУ ежегодно се обучават и повишават своята квалификация учители от всички степени на СОУ и от професионалните гимназии, директори, педагогически съветници и психолози, ресурсни учители и др. ДИПКУ разполага и с общежитие за студенти, учители, специализанти и докторанти.

Comments are closed