Организиране на няколко дистанционни фокус групи, на които ще бъде проучени нагласите на студенти завършващи научни специалности от Аграрен факултет, Ветеринарномедицински факултет, Медицински факултет и Факултет „Техника и технология“

Фокус групата ще отнеме около 2 часа и ще се случи началото на следващия месец.  формуляр за записване

Comments are closed