Летни студентски стажове в Германия

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

1. Да са на възраст от 18 до 35 години;

2. Да са студенти в редовна форма на обучение;

3. Да не са последен курс на семестриално обучение;

4 Да имат добри познание по немски език  /най-малко 3 години занимания по немски език/;

5. Да са готови да работят най-малко 2 месеца в Гелмания;

Информационен бюлетин;

Immatrikulationsbescheinigung 2017

 

Comments are closed