МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ – ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „МЕДИЦИНСКА РЕЧЕВА И ЕЗИКОВА ПАТОЛОГИЯ“

Дата: 10 май 2023 г.

Основен говорител: проф. Д. Георгиева – директор на магистърската програма.

Гости на представянето: проф М. Мурджева – ректор на МУ-Пловдив; проф А. Белчева – зам-ректор на МУ-Пловдив, проф. Ив. Иванов – зам-ректор и ръководител на катедра по Педиатрия и медицинска генетика; Проф. Д. Вичева – зам-ректор на Му-Пловдив; проф. Ю. Анастасов и други преподаватели в програмата.

Международни гости: Prof. Scott Yaruss – Michgan State University (MSU); Prof Jeff Searl – Michgan State University (MSU); Dr. Gregory Spray, Auburn University, USA – член на националния съвет за академични програми по комуникативни науки и нарушения. Д-р Спрей е един от международните оценители на новата магистърска програма.

Място на форума: Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив (Пловдив, бул. В. Априлов 15А, зала 9, трети етаж).

Час: 10:15 – 12:15 ч.

Онлайн zoom връзка: https://zoom.us/j/99748952112?pwd=b1J5OGRZNXg4dm9XbTdKY2l2dExLUT09

Поканени: дипломирани професионалисти с висше образование – лекари, логопеди, стоматолози, физиотерапевти, медицински сестри, педагози, психолози, специалисти от професионално направление Здравни науки и Обществено здраве, Социални дейности, за чието професионално развитие участието в подобна магистърска програма би повишило професионалните им компетенциите в областта на езиковата и говорна патология, нейната диагностика и терапия.

Comments are closed