ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЯ НА АГРОБИОИНСТИТУТ, СОФИЯ обявява

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за есе за ученици, студенти и докторанти на тема: „РАСТЕНИЯТА НА УТРЕШНИЯ ДЕН“ 

Comments are closed