Фирмени презентации

       

        На 26.04.17 г. (сряда) от 10.15 часа в Зала 471-А, Центърa за кариерно развитие в Тракийски университет организира фирмена презентация с фирма Агрополихим АД. Представителите на фирмата ще Ви запознаят с естеството на дейност на фирмата и ще Ви информират за възможностите (стаж и работа), които можете да получите при тях.

        На 25.04.17 г. (вторник) от 13.00 часа в Зала 4, Центърa за кариерно развитие в Тракийски университет организира фирмена презентация с фирма ПроКредит Банк България АД. Представителите на фирмата ще Ви запознаят с естеството на дейност на фирмата и ще Ви информират за възможностите (стаж и работа), които можете да получите при тях.

      На 24.11.14г (понеделник) от 11.00 часа във ФТТ – Ямбол, организация „Заедно в час” ще представи фирмена презентация на тема: Дейност на „Заедно в час”( Заедно в час работи за осигуряване на достъп до качествено образование за всяко дете в България, заедно със своите съмишленици и завършилите успешно програмата за мотивиращи учители.)

       На 27.11.14г (четвъртък) от 13.15 часа в Зала ЗА, Центърa за кариерно развитие в Тракийски университет организира фирмена презентация с фирма Булагро. Представителите на фирмата ще Ви запознаят с естеството на дейност на фирмата и ще Ви информират за възможностите (стаж и работа), които можете да получите при тях.

Comments are closed