Фирмени презентации

Стажантска програма по свиневъдство

Фирма „Аякс“ е сред най-големите производители на угоени свине в България. Компанията е с 25 годишен опит и утвърдени практики в бранша. Разполага с три свинекомплекса – два в старозагорските села Пъстрен и Боздуганово, както и един в с. Козлодуйци (до гр. Добрич). Организацията има и два фуражни завода, които произвеждат изцяло фуражите за свиневъдните ни ферми. В компанията работят специалисти в областта на зооинженерството; ветеринарната медицина, инженери и високо квалифициран персонал.

И тази година „Аякс“ дава възможност на млади специалисти да видят и участват на практика в дейността  на  фермата.

Стажантската програма е насочена към студенти, завършили трети курс на обучение или дипломирани бакалаври, както и магистри, които се обучават в професионалните  направления: „Зооинженерство“ и „Ветеринарна медицина“.

Предлагат се работни места в свинекомплексите, като има осигурен транспорт.

Основните дейности на стажа са подпомагане процесите във фермата и полагане на грижи за оглеждането на животните. Участието в програмата гарантира:

· Натрупване на ценен практически опит в сферата на свиневъдството;

· Реална възможност за посещение и запознаване с добрите практики в утвърдени свиневъдни ферми;

· Уникална възможност за реално упражняване на натрупаните знания;

· Усвояване на нови знания и умения, работейки в съвременно оборудвана ферма;

· Заплащане за времето на стаж;

· Възможност да се включат в работата на различните отдели в комплекса, под пряко наблюдение на ментор;

· Безплатна храна, транспорт и осигурено работно облекло.

За кандидатстване по тази програма е необходимо да ни предоставите автобиография на: k.dineva@ajaxgroup.bg и ние ще се свържем с Вас. За комуникация с нас, можете да свържете на тел. номер: 042 63 66 99.

Презентация Стажантска програма Аякс

 

Comments are closed