Събития и Инициативи

23.02.2018 год. – Ден на отворените врати на Тракийски университет

В Деня на отворените врати на ТрУ, ще информираме средношколците за специалностите, общежитията, стипендиите, рейтингът и всички други интересуващи ги въпроси. Ще могат да разгледат внушителната материална база – зали, лаборатории, центрове и други,  които са разположени в 20 учебни корпуса на 100 000 кв. м. площ.

Целта на Тракийски университет е да създаде възможност за информиран избор на учениците за продължаване на  образованието им, за по-нататъшно кариерно развитие и успешна бъдеща реализация.

Време: 23.02.2018 год.,

  • 11,00 часа – за средношколците учещи втора смяна;
  • 14,00 часа – за средношколците учещи първа смяна.

Място: Централната сграда на университета, Студентски град, Ректорат, зала 3А.

Лице за контакт – Кариерен консултант при Центъра за кариерно развитие (GSM: 0887 900 490, e-mail: career_center@uni-sz.bg).

           

Очакваме Ви!

 

 

24.02.2017 год. – Ден на отворените врати на Тракийски университет

Тракийски университет представя на средношколците престижния си рейтинг и акредитация, специалностите, общежитията, стипендии и всички други интересуващи ги въпроси. Те ще могат да разгледат внушителната материална база – зали, лаборатории, центрове и други,  които са разположени във 20 учебни корпуса на 100 000 кв. м. площ.

Целта на Тракийски университет е да създаде възможност за информиран избор на учениците за продължаване на  образованието им, за по-нататъшно кариерно развитие и успешна бъдеща реализация.

Време на събитието: 24.02.2017 год.,

  • 11,00 часа – за средношколците учещи втора смяна;
  • 14 часа – за средношколците учещи първа смяна.

Място на събитието: Централната сграда на университета, Студентски град, Ректорат, зала 3А.

Лице за контакт – Кариерен консултант при Центъра за кариерно развитие (GSM: 0887 900 490, e-mail: career_center@uni-sz.bg).

           Очакваме всички на събитието!

   

Уважаеми търсещи работа лица, Бюрото по труда Ви кани на среща с работодатели

 

 

 19 май – Кръгла маса „Взаимодействие между средно, висше образование и бизнеса – състояние и перспективи“

       На 19.05.2014 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Областна управа – Стара Загора се проведе Кръгла маса „Взаимодействие между средно, висше образование и бизнеса – състояние и перспективи“, организирана от Тракийски университет – Център за кариерно развитие, Областна управа – Стара Загора и Регионален инспекторат по образование.

       На Кръглата маса присъстваха: Ректор на ТрУ, Зам.-ректор по учебна дейност на ТрУ, Декани и Зам. Декани от ТрУ,  Областен управител на Област Стара Загора, Зам. Областен управител на Област Стара Загора, началник на Регионалния инспекторат по образованието, имаше представители от средните училища, както и представители на бизнеса.

       Ръководител на Центъра за кариерно развитие към ТрУ беше модератор на Кръглата маса.

       На Кръглата маса бяха представени следните презентации:

       „Подготовка на специалисти в Тракийски университет и в професионалните гимназии в регион Стара Загора и потребностите на бизнеса – проблеми и перспективи”.

       Ръководител сектор „ Качество и акредитация”, ТрУ „Преходът от средно към висше образование”

       ТрУ „Връзка и взаимодействие между висшето образование и бизнеса – настояще и бъдещи възможности”

       Ръководител на Център за кариерно развитие, ТрУ „Професионално образование и обучение в област Стара Загора”

       Ст.експерт по професионално образование „Взаимодействие и сътрудничество между професионалното образование и обучение в Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр.Стара Загора, Тракийски университет и бизнеса”

       Директор на Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр.Стара Загора „Ролята и значението на професионалното образование в Професионална гимназия по селско стопанство, гр.Чирпан за бизнеса в района”

       Директор на Професионална гимназия по селско стопанство, гр.Чирпан „Представяне на Регионален академичен център”

       Председател на Търговско-промишлената палата – Стара Загора

 

19 май – Кръгла маса „Взаимодействие между средно, висше образование и бизнеса – състояние и перспективи“

 

        На 19.05.2014 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Областна управа – Стара Загора ще се проведе Кръгла маса „Взаимодействие между средно, висше образование и бизнеса – състояние и перспективи“, организирана от Тракийски университет – Център за кариерно развитие, Областна управа – Стара Загора и Регионален инспекторат по образование. Дискусиите на кръглата маса ще бъдат посветени на последователната професионална подготовка и кариерното развитие на завършващите професионални училища средношколци и специалистите с висше образование и ролята на бизнеса за тяхната успешна релизация, с акцент върху регионалните проблеми в тези насоки.

 

Национална Кръгла маса „Университетите и бизнеса“

Ще се проведе на 10.10.2013г в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Стара Загора

Организатори:

Тракийски университет:

Център за кариерно развитие

Сектор „Качество и акредитеция“

Търговско-промишлена палата – Стара Загора

 

Comments are closed