Събития и Инициативи

image_pdfimage_print

 

   

Уважаеми търсещи работа лица, Бюрото по труда Ви кани на среща с работодатели

 

 

 19 май – Кръгла маса „Взаимодействие между средно, висше образование и бизнеса – състояние и перспективи“

       На 19.05.2014 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Областна управа – Стара Загора се проведе Кръгла маса „Взаимодействие между средно, висше образование и бизнеса – състояние и перспективи“, организирана от Тракийски университет – Център за кариерно развитие, Областна управа – Стара Загора и Регионален инспекторат по образование.

       На Кръглата маса присъстваха: проф. дсн Иван Станков – Ректор на ТрУ, проф. двмн Иван Въшин – Зам.-ректор по учебна дейност на ТрУ, Декани и Зам. Декани от ТрУ,  г-жа Живка Аладжова – Областен управител на Област Стара Загора, г-жа Теодора Иванова – Зам. Областен управител на Област Стара Загора, г-жа Донка Симеонова – началник на Регионалния инспекторат по образованието, имаше представители от средните училища, както и представители на бизнеса.

       Доц. д-р Светлана Димитрова, дм – Ръководител на Центъра за кариерно развитие към ТрУ беше модератор на Кръглата маса.

       На Кръглата маса бяха представени следните презентации:

       „Подготовка на специалисти в Тракийски университет и в професионалните гимназии в регион Стара Загора и потребностите на бизнеса – проблеми и перспективи”.

       проф. дпн Георги Иванов – ръководител сектор „ Качество и акредитация”, ТрУ „Преходът от средно към висше образование”

       гл.ас. Николай Такучев, ТрУ „Връзка и взаимодействие между висшето образование и бизнеса – настояще и бъдещи възможности”

       доц. д-р Светлана Димитрова, дм – ръководител на Център за кариерно развитие, ТрУ „Професионално образование и обучение в област Стара Загора”

       Стефан Чергев – ст.експерт по професионално образование „Взаимодействие и сътрудничество между професионалното образование и обучение в Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр.Стара Загора, Тракийски университет и бизнеса”

       Снежана Друмева – директор на Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр.Стара Загора „Ролята и значението на професионалното образование в Професионална гимназия по селско стопанство, гр.Чирпан за бизнеса в района”

       Таня Тотева – директор на Професионална гимназия по селско стопанство, гр.Чирпан „Представяне на Регионален академичен център”

       Олег Стоилов – Председател на Търговско-промишлената палата – Стара Загора

 

19 май – Кръгла маса „Взаимодействие между средно, висше образование и бизнеса – състояние и перспективи“

 

        На 19.05.2014 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала на Областна управа – Стара Загора ще се проведе Кръгла маса „Взаимодействие между средно, висше образование и бизнеса – състояние и перспективи“, организирана от Тракийски университет – Център за кариерно развитие, Областна управа – Стара Загора и Регионален инспекторат по образование. Дискусиите на кръглата маса ще бъдат посветени на последователната професионална подготовка и кариерното развитие на завършващите професионални училища средношколци и специалистите с висше образование и ролята на бизнеса за тяхната успешна релизация, с акцент върху регионалните проблеми в тези насоки.

 

Национална Кръгла маса „Университетите и бизнеса“

Ще се проведе на 10.10.2013г в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Стара Загора

Организатори:

Тракийски университет:

Център за кариерно развитие

Сектор „Качество и акредитеция“

Търговско-промишлена палата – Стара Загора

 

Comments are closed