Преди да започнете да търсите стаж и работа

       Търсенето на работа не е лесна работа. Преди да започнете, трябва да имате ясна представа за своите интереси и най-силни качества; какви са вашите лични планове и цели за професионално развитие, какъв е потенциалът ви да ги осъществите – т.е. да съпоставите какво искате и можете да правите.

       Ако се колебаете откъде точно да започнете, значи имате нужда от ясна и точна самооценка.

       Първо ви отговорете на въпроса какви са целите ви и какво точно търсите?

       Какъв вид заетост ви интересува?

 • Стаж, по време на който искате да натрупате знания – без значение от заплащането; работа по специалността си или просто работа, която да ви осигури доходи?
 • Стаж само за ваканцията/ семестъра или с възможност да преминете на постоянна работа;
 • Целодневна или почасова длъжност;

       Къде искате да работите?

 • В голяма или малка фирма;
 • В българска или международна/ мултинационална компания;
 • В стопанска/ неправителствена организация/ в държавно учреждение;
 • Близо до мястото, където живеете, или сте готови да пътувате;

       Какъв тип работа предпочитате?

 • В сферата на досегашния ви опит и образование или в различна област;
 • С млади хора, с деца, с възрастни; с лица, нуждаещи се от специални грижи;
 • С възможност за командировки в страната и чужбина или не;
 • Мобилна и динамична или административна и спокойна;
 • При която да работите самостоятелно или в екип;
 • На открито, в офис или от дома си;
 • С или без заплащане; на заплата или на хонорар/ процент;
 • Веднага ли можете да започнете или след известно време?

       Изяснете си каква работа е подходяща за вас, като си отговорите:

 • Често ли закъснявате за работа?
 • Умеете ли да спазвате срокове?
 • Можете ли да работите под напрежение, при шум, в движение?
 • В състояние ли сте да работите до късно, ако се наложи?
 • Как работите по-добре – сами или в екип?
 • Съобразявате ли се с колегите си?
 • Умеете ли да се сработвате бързо с различни хора?
 • Обективни ли сте?
 • Можете ли да предотвратите конфликт или да посредничите за неговото разрешаване?
 • Как реагирате в кризисни ситуации?
 • Умеете ли да изслушвате?
 • Можете ли да говорите убедително пред хора?
 • Удава ли ви се да анализирате данни?
 • Можете ли да защитавате ефективно интересите и идеите си?
 • Предпочитате да боравите с детайли или да разглеждате нещата мащабно?
 • Колко добре говорите и пишете на чужд език?
 • Инициативни ли сте?
 • Лесно ли ви идват идеи?
 • Бързо ли намирате нужната ви информация?

       Не забравяйте, че пазарът на труда е пазар, подобен на всеки друг – на него се търси и предлага работна сила, купувачът иска да направи най-изгодната сделка, а вие трябва да го убедите, че услугите, които предлагате, са интересни, полезни, качествени и уникални.

       Какво можете да правите?

       Независимо дали ще го направите сами, с помощта на близък и доверен човек или на професионалист в областта на професионалното консултиране, седнете и спокойно и обективно анализирайте своите лични качества, интереси, постижения, знания и опит, и цели.

       Определете силните си страни: какво ви се удава най-добре, с какво сте различни и уникални, какво искате да правите и защо; какво можете да „продадете”.

       Спомнете си факти, случки от живота и начинания, които убедително подкрепят всяко ваше силно качество. Задълбоченият подход към този анализ ще ви улесни по-късно при писането на CV и мотивационно писмо, затова е добре да запишете на един лист своите:

 • Квалификация, знания и know-how: какво средно и висше образование сте завършили (или кога се очаква да се дипломирате); какви специализирани курсове сте преминали (можете ли да представите сертификат или диплома); какви практически знания и умения сте усвоили.
 • Постижения 
  Ако все още учите, едва ли някой ще очаква от вас впечатляваща професионална биография. Акцентът ще бъде потенциалът на личността ви и вашите постижения – награди, признания, постигнати резултати – цифри и факти, които могат да изразят обективно вашия принос и участие.

       Бъдете изобретателни и гледайте сериозно на преживяното от вас. Ежедневните случки са също толкова достоверен източник на данни, колкото и училищният дневник, и златният медал.

       10 години, през които сте тренирали баскетбол или сте взимали уроци по пиано, може да не са ви превърнали в сензация, но със сигурност разкриват упоритост, постоянство, специфични интереси, и в крайна сметка са ви направили разностранно развита личност. Ако ви се струва наивно да включите това в автобиографията си, можете да го разкажете по време на интервю, за да илюстрирате своите качества и така да спечелите бъдещ работодател.

 • Трудов опит и реализирани проекти

       Ако не разполагате с голям професионален опит, не бива да се настройвате пораженчески.  Mного работодатели възприемат липсата на трудов стаж като предимство. Те предпочитат сами да изградят у младите си служители умения и ценности, които съответстват на тяхната корпоративна политика.

       Ако имате професионален опит, направете си равносметка каква „добавена стойност” има той за вас – какво сте научили, в какво сте станали компетентни, какви умения сте придобили, какви нови качества сте развили, какви контакти сте изградили и т.н

       Проучете пазара на труда в предпочитаните от вас сектори

       Помислете защо бихте искали да работите в дадена сфера и коя работа е подходяща за вас.

       Прегледайте информацията в специализираните / икономически издания, сайтовете на браншовите организации и на различните ведомства в предпочитаните от вас сектори. Проучете компаниите, които работят в този сектор: от колко време са на пазара, каква е атмосферата в тях, какви перспективи за професионална реализация предлагат.

       Научете повече за работата, която ви интересува – какво е търсенето и предлагането на специалисти на пазара на труда; кои дейности са най-търсени; каква подготовка е нужно да се премине. Познавате ли някого, към когото можете да се обръщате за съвет?

       Направете паралел между изискванията и характеристиките на съответната длъжност и своите качества, опит, квалификация. Как си представяте ежедневието си на тази позиция? Какви биха били трудностите и недостатъците на тази работа? Ще можете ли да се справите (с физическо натоварване, стрес, пътуване, изпълняване на различни видове задачи, отговорности)?

       Опитайте се да прецените доколко реални са шансовете ви, какво ви липсва и си отбележете на какво трябва да обърнете внимание занапред, ако искате да се развивате в тази насока. Може би това е работа, която само изглежда подходяща за вас; или пък сте мечтали точно за това, но не сте й обърнали достатъчно внимание. Помислете дали бихте искали да продължите да се занимавате с нея и след 10 години?

       Бъдете отворени и разкрепостени за добрите възможности – не отказвайте интересна, мотивираща и перспективна работа, само защото е по-трудно да организирате ставането си с половин час по-рано или да пътувате до работа с влак, а не пеша.

 

Comments are closed