Канали за търсене на работа

Традиционни и по-нови начини за търсене на работа

            В момент на намалено предлагане на нови позиции е изключително важно да се използва широка палитра от канали за търсене на работа. По-долу са изброени популярни и не толкова познати начини за достигане до информацията за свободно работно място.

            Обяви за работа

            Един от най-популярните начини за намиране на работа остават обявените вакантни места в печатните и онлайн медии, бюрата по труда и кариерните центрове. Близо една трета от интервюираните тази година са намерили сегашния си пост по този начин.

            Стажантски програми

            Вторият по популярност начин сред кандидатите е най-сигурният начин да се докоснат до бизнеса и да получат шанс за оставане на постоянна работа.
Познати и приятели

            На малък трудов пазар като българския това е обичаен начин да получиш бързо информация къде има свободни работни места. Предимството е, че информацията най-често е вътрешна, а това означава, че кандидатът може да бъде препоръчан лично от вече нает служител, което увеличава многократно шансовете му.

            Директен контакт

            Може да звучи странно, но има хора , които са намерили работата си, след като са се свързали директно с ръководителя на съответната организация. В случай, когато разберете, че предстои да се открият нови работни места, или дори да не са обявени вакантни позиции, опитайте. Понякога спонтанните кандидатури  са препоръчителни.

            Агенции за подбор на персонал

            След известна предубеденост кандидатите за работа разбират, че консултантските агенции могат да им помогнат да се ориентират и да намерят най-подходящото място. Самите консултанти съветват желаещите да се включат в специалните бази данни, поддържани от агенциите.

            Професионални сдружения и изложения

            Ако един специалист иска да се развива в избрана сфера, той задължително трябва да участва активно в професионални организации на хора със същото занимание. Обикновено тези организации организират специални обучения, конференции, изложения и професионални срещи, с което допринасят за разширяване на мрежата от контакти и повишаване на квалификацията на своите членове.

            Специализирани обучения

            Както ще научите от следващите страници, едно специализирано обучение може да доведе до нова работа. Това е мястото, където освен нови знания получаваш достъп и до признати специалисти в бранша. В криза допълнителната квалификация става още по-необходима, така че може да уцелите с един куршум два заека.

            Кариерни форуми

            Тук се включват както традиционни форуми на кариерата на национално ниво, така и кариерните събития в университетите. Не са малко хората, които са намерили стаж по този начин. Традиционно се организират през пролетта и есента.

            Кариерни центрове

            Кариерните центрове към университетите все още нямат силни традиции в съветване и посредничество при търсене на работа. В тях се предлагат и обяви за работа, но най-ценно е да ви помогнат практически с подготовката на документи за кандидатстване.

            Онлайн социални мрежи

            Безспорно това е най-модният начин не само да намериш работа или познат, който да те препоръча, но и да бъдеш намерен от работодател. Най-популярни в България са Facebook, LinkedIn и Тwitter. В първите две има изключително много варианти за участие – от конкретни обяви за работа, разпространени от самата компания или нейни служители, до възможност за лични страници и участие в дискусии. Третата платформа е по-малко популярна, но ако искате да сте част от международно професионално общество, задължително трябва да си създадете профил и там.

            Корпоративни страници

            Необяснимо подценяван канал за търсене на работа. Все пак не забравяйте да проверявате кариерните секции на желаните работодатели, защото там могат да бъдат публикувани обяви за работа, които няма да намерите другаде.

Comments are closed