Подготовка на документи за кандидатстване

Europass документи

     Europass документите представят уменията и компетентностите, като описват подробно индивидуалните способности на личността, както и начините, по които са придобивани и развивани, с цел по-добра социална реализация и пригодност за заетост.

     Документите предоставят възможност за проследяване на компетентностното развитие на личността през целия живот. Знанията и уменията, придобити чрез формално, неформално и самостоятелно учене, и които изграждат трите аспекта – културен, социален и човешки капитал, се вписват в различните  Europass  документи. Цялостният комплект може да предостави информация за образованието, обучението, трудовия опит, мобилността на всеки индивид и по този начин да индивидуализира способностите, нагласите и амбициите за развитие на всеки гражданин.

     Europass улеснява комуникацията между работодатели, кандидати за работа, образователни институции и студенти във всички европейски страни.

     Europass подобрява прозрачността на квалификациите и по този начин улеснява мобилността на работници на европейския трудов пазар.

     Използването на Europass документите е доброволно и няма задължителен характер.

Разпространението на Europass документите е безплатно.

     Europass документите са:

1. Europass CV
2. Europass езиков паспорт 
3. Europass мобилност 
4. Europass приложение към сертификат
5. Europass приложение към диплома

     Всички Europass документи носят официалното лого на инициативата.

     На национално ниво координирането на инициативата и разпространяването на документите се осъществява от Национален Europass център.

     Интеренет адресите на всички национални Europass центрове

     В България Националният Europass център е част от Центъра за развитие на човешките ресурси.

     Всеки, който желае да използва комплекта документи Europass, може да започне с попълване на своето Europass CV. Това е широко разпространеният Европейски формат на автобиография, като има няколко по-различни елемента. Новост е начинът на описание на езиковите компетенции, като в Europass CV-то се използва скалата от А1 (най-ниското) до C2 (най-високото). За повече информация, относно начина за определяне на езиковите умения, вижте Езиковия паспорт и таблицата за самооценка на езиковите умения.

      Europass CV Ви предоставя възможност да опишете уменията си, както и средата, в която сте ги придобили. Това е документ, в който може да представите компетенциите си, придобити не само чрез включване във формални образователни инициативи, но и чрез неформално и самостоятелно учене

      Езиковият паспорт е документ, който се прилага към CV-то. Той е направен, с цел да може да се опишат по-точно и по-подробно езиковите компетенции.

      Освен самооценката на езиковите знания и умения, ползвателят може да попълни всички дипломи и сертификати, които да потвърдят неговите знания, като по този начин направи пълно представяне на компетенциите си. Още едно допълнение е и полето, в което може да се впише и езиков опит.

 

Comments are closed