Начало на кариерата

 Стартирайте кариерата си със стаж

     Какво е студентският стаж?

   Студентският стаж е целенасочена инвестиция в знания и опит, които ще ви осигурят по-добри шансове за кариерно развитие и реализация.

    Да проведете стаж, означава:

 • Да обогатите теоретичните си познания с конкретни практически умения;

 • Да развиете работни навици;

 • Да се запознаете с новите технологии, които навлизат в бизнеса и с дейността на някои от компаниите, които присъстват на пазара;

 • Да придобиете специфични професионални умения;

 • Да подобрите своите умения за успешно представяне, комуникация, работа в екип, управление на времето, преодоляване на възникнали проблеми, успешно представяне и др.;

 • Да наберете професионален опит още по време на следването си, който ще ви помогне да се маркетирате по-успешно на следващите етапи от кариерното си развитие. Работодателите гледат с добро око на високите оценки и допълнителните занимания, но повечето от тях очакват перфектният кандидат сред завършващите студенти да притежава и реален трудов опит.

    В същото време стажовете са много ефективен инструмент за кариерно ориентиране. Провеждането на стаж ще ви помогне:

 • Да придобиете реалистична представа за работата, която ви интересува;

 • Да проверите мотивацията, интересите и целите си по отношение на изучаваната специалност;

 • Да се ориентирате в перспективите за реализация на пазара на труда;

 • Да установите полезни професионални контакти в организацията и индустрията;

 • Да започнете работа след приключване на стажа или след дипломирането си.

   Стажът е партньорство – той обединява интересите

 • На студентите – от придобиване на умения и качества за добра професионална кариера,

 • На работодателите – от възможността да привлекат най-добрите бъдещи специалисти, да изградят дълготрайни и лоялни взаимоотношения с тях и да участват в създаването на бъдещия висококвалифициран и мотивиран човешки капитал на България,

 • И на университетите – от успешната реализация на техните студенти, което е един от най- важните критерии за добро образование в съвременния свят.

    Как да изберете подходяща стажантска програма?

   Стажът може да бъде с различна продължителност и натовареност, с или без заплащане, задължителна част от учебния план или доброволен и самостоятелно организиран. 
Изберете такава стажантска програма, която да отговаря на вашите възможности и изисквания, както и да бъде максимално полезна за вас.

   Добрата стажантска програма:

 • Съответства на вашите способности и интереси и ви дава възможност да демонстрирате своите качества;

 • Насърчава усвояването на различни умения и стимулира развитието ви;

 • Ви осигурява възможност да работите съвместно с опитен професионалист (ментор), който внимателно ви обучава, насочва и подпомага представянето ви;

 • Добавя стойност както за фирмата – която е силно мотивирана да открие и задържи най-способните студенти, така и за вас като стажанти – да увеличите своята компетентност и шансове за реализация;

 • Провокира усещането на удовлетворение от постигнатите резултати и гордост, че сте част от екипа на компанията.

    Къде и как да търсите стаж?

  Все повече работодатели в България осъзнават важността от стажантските програми и обявяват свободни позиции за студенти, които биха искали да придобият практически умения по време на следването си.

    Има различни начини за търсене на стаж:

 • по обяви в медиите;
 • в Инернет;

 • консултантски агенции;

 • чрез познати;

 • на панаири;

 • трудови борси;

 • дни на кариерата;

 • в сайтове на фирми;

 • във вътрешни издания;

 • по време на корпоративни представяния;

 • чрез кариерни центрове на университети и т.н.

    Най-ефективният начин да търсите работа е да не се ограничавате само в един от тези способи. Разгласете сред познатите си, че търсите стаж или работа – така по неформални канали до вас може да достигнат и много атрактивни предложения.

    Преглеждайте възможностите, дори и в момента да не търсите работа. 
   Ако например чуете, че голяма компания скоро ще открие нов хотел, това значи, че на нея са й нужни хора с опит в редица сфери – хотелиерство, ресторантьорство, мениджмънт, маркетинг, човешки ресурси, дизайн, здравеопазване, развлекателни дейности и т.н., така че можете да опитате шанса си.

    Бихте могли да си намерите работа дори и във фирма, която в момента не търси активно служители или не го е оповестила публично. В такъв случай е добре да посочите в кои отдели бихте желали да работите.

   При посещения на дни на кариерата или фирмени представяния не забравяйте да подготвите повече копия от документите си за кандидатстване.

 

Comments are closed