Онлайн консултиране

Отговорите на вашите въпроси

      Задайте въпросите, чиито отговори Ви интересуват на e-mail: career_center@uni-sz.bg и ще получите отговор от кариерния консултант на Центъра за кариерно развитие, представен анонимно.

    Вашият въпрос: Имам намерение да кандидатствам по обява за работа. В нея са изброени изискваните документи като CV, диплома, препоръка от преподавател, но никъде не се споменава мотивационно писмо. Има ли смисъл да се пише мотивационно писмо, след като то не се изисква изрично в обявата?

      Отговорът на кариерния консултант: Препоръчвам Ви да изпратите мотивационно писмо, дори ако обявата не го изисква категорично. Причините за това са няколко. Първо, мотивационното писмо показва интерес и отношение към предложението от ваша страна. То дава знак, че сте обърнал достатъчно внимание на обявата, респективно на изискванията на работодателя и аргументира решението Ви да кандидатствате точно за тази позиция. Освен това мотивационното писмо Ви предоставя възможност да изразите своята индивидуалност и да споделите информация за себе си, която не е намерила място в автобиографията. Имайте предвид, че самоцелното писане или преписване на мотивационно писмо не е полезно за никого и лесно се разпознава, ако то не е писано за конкретна позиция и адресирано до точния човек. Такива мотивационни писма изобилстват с общи фрази, които не носят информация за вашите индивидуалните качества и компетенции и трудно могат да представят истинската Ви мотивация за работа. Препоръката ми е да подходите сериозно към подготовката на мотивационото писмо и да заявите по автентичен начин желанието си да работите на тази позиция, както и вашите конкурентни предимства, които Ви правят подходящ за изпълнението на длъжността.

      Вашият въпрос: Студентка съм последна година в магистърска програма. Искам да започна стаж, но малко фирми предлагат целогодишни стажове, а времето за летните стажове отмина. Предпочитам стажът да е заплатен, макар и минимално. Какви са шансовете ми да намеря стажантско място сега? Как да търся, за да имам успех?

    Oтговoрът на кариерния консултант: Стажът е много добър вариант за започване на работа, но не непременно единственият. Ако натовареността на учебната ви програма позволява, бихте могли да помислите за асистентска позиция, в областта на вашата специалност, с гъвкаво работно време. При икономическите условия в момента смятам, че един потенциален работодател би адмирирал подобна възможност за работа на половин ден (part time job).По този начин му давате алтернатива и разширявате полето от възможности за вас самата. По въпроса къде и как да търсите подходящи предложения бих препоръчала кариерните сайтове и тези на компаниите, които се занимават с подбор на персонал. В кариерните сайтове можете да откриете подходящи оферти за асистентски позиции и да кандидатствате по тях. В мейл или мотивационно писмо уточнете условията, при които имате възможност да работите. Относно агенциите за подбор на персонал – там можете да бъдете проактивни, дори ако на техния сайт няма обявена позиция, която да представлява интерес за вас. Бихте могли да изпратите ваша автобиография, като отново опишете професионалните си интереси и възможностите си да работите при гъвкаво работно време. Консултантите със сигурност ще разгледат кандидатурата ви предвид евентуални бъдещи проекти.

     Вашият въпрос: От доста време се интересувам от вино и винопроизводство и се опитвам да си намеря работа в този бранш, но подобни обяви излизат доста рядко. Имам няколко явявания на интервюта, които са безуспешни. Оставам с впечатление, че  или този бранш е доста затворен, или аз имам погрешен подход за търсене на работа.

        Отговорът на кариерния консултант: Търсенето на работа в конкретен бранш изисква проактивен подход. В този случай разчитането само на обявите за работа не е  единствения начин за търсене на работа. Можете да направите собствено проучване  и да идентифицирате подходящите компании, в които да изпратите вашата автобиография и мотивационно писмо, акцентиращо върху желанието Ви за реализация в сектора. Подаването на документи в компании, които не са обявили свободни позиции, също може да се окаже печеливш ход – да изпреварите предстоящото търсене на служители или стажанти. Винопроизводтсваните компании работят и с агенции за подбор на персонал, затова можете да оставите документите си в агенции, които поддържат контакти с винарските изби. Там  можете да получите и конкретен съвет как да се представите на интевю с такъв работодател.Препоръчвам Ви също да търсите обратна връзка от работодателя или агенцията след интервюто. По този начин ще си изясните причините да не Ви одобрят и най-вече какво можете  да подобрите в себе си, за да бъде следващото Ви представяне по-успешно.

     Вашият въпрос: Преди седмица подадох документи в една фирма. Все още нямам никакъв отговор. Това нормална практика ли е? Колко време да чакам, преди да се ориентирам към търсене на други обяви?

      Отговорът на кариерния консултант: Процесът на подбор в компаниите по принцип отнема повече от една седмица. Така че не е необичайно, че до този момент все още не сте получили отговор. Обикновено след крайния срок за кандидатстване, посочен в обявата, документите се разглеждат и се преценява кои кандидати да бъдат поканени на интервю. Понякога това може да отнеме повече време, особено в случаите, когато по кандидатурите трябва да се произнесат няколко човека във фирмата, например представител на отдел "Човешки ресурси" и мениджърът на отдела, в който е свободната позиция.

      По принцип първо се канят на среща кандидатите, които покриват изискванията в най-висока степен. В случай че никой от тях не стигне до финала, срокът на обявата се удължава или се канят на среща кандидатите, които са били определени за резерви. Всичко това отнема време.Други възможни причини за забавянето могат да бъдат, че за обявената длъжност има много кандидати или обратното – няма достатъчно и компанията изчаква дори след като срокът на обявата е изтекъл с надеждата в крайна сметка да има по-голяма възможност за избор.Имайте предвид също така, че малко компании отговарят на всички кандидати. Повечето уведомяват само тези, които са били поканени на интервю, но не са одобрени.

      Препоръчвам Ви да изчакате около две седмици след крайния срок в обявата и да проверите развитието на конкурса, като се обадите във фирмата. Междувременно е добре да продължите да търсите и други подходящи оферти и ако попаднете на такива, да изпратите документите си. По този начин ще имате алтернативи и по-голям шанс да започнете нова работа.

     Вашият въпрос: На интервю за работа непременно ти задават въпроса: "И колко стаж имате на тази позиция?". За преуспелите професионалисти е ясно – те имат достатъчно опит, за да продадат уменията си. А какви "професионални постижения и опит" да изтъквам аз, като сега излизам от университета? Сериозните студенти искат да работят нещо смислено, различно от продавач, сервитьор или други такива "подходящи за студенти" професии. Как да се представят хора като мен, с висше образование и без професионален стаж?

       Отговорът на кариерния консултант: По време на следването си студентите избират дали да се посветят изцяло на трупането на знания, или да трупат трудов стаж. Трудно е да се каже кой от двата пътя е по-правилен, но практиката показва, че много често работата по време на следването е за сметка на обучението. Много работодатели не се замислят, че спестявайки от въвеждаща програма, поемат риска да назначат във фирмата си хора с пропуски в образованието.

       Когато създавате мотивационното писмо, трябва да поставите ударението върху обяснението защо искате да работите именно във фирмата, за която кандидатствате. Покажете връзката между наученото в университета и бъдещата ви работа. Изтъкнете личностни качества, които ще компенсират липсата на трудов стаж и ще помогнат максимално бързо да навлезете в новата длъжност.

      Кои са личностните качества, които биха били предимство за заемане на длъжността? Отговорът се крие в предварителната трезва самооценка. Избройте всички качества, които според вас ви характеризират пълно и точно. Преценете кои от тях ще са важни за бъдещата ви работа. Постарайте се да мислите за себе си по аналитичен начин, защото по този начин ще ви оценява бъдещият ви работодател. Не забравяйте, че ще спечелите само при реална самооценка. Представянето в невярна светлина не е от полза нито за вас, нито за бъдещото ви "сработване" с новото работно място.

       Открийте и посочете своите „преносими” умения. Когато имате трудов опит, макар и той да е различен от този, който се изисква помислете какви умения сте придобили при упражняването на други позиции, които могат да приложат и при тази, за която кандидатствате. Посочете връзката на тези свои умения с компетентността да я изпълнявате.

     Не на последно място, изкажете готовност и желание за учене. Неголямата дистанция във времето с университетското обучение, би могла да се използва като  гаранция за съхранени нагласи, навици и умения за учене.

      Вашият въпрос: Когато човек не спечели интервю – с посредник или с краен клиент – смятате ли, че е уместно да се изисква feedback (обратна връзка)? Как смятате, че ще се възприеме това – като желание за самоусъвършенстване, като своего рода обвинение – защо не избрахте мен,  или просто като досаждане? И какво би могъл да очаква кандидатът: обективен анализ на представянето му, формално любезно писмо, тип "просто нямахте шанс, имаше по-добри", или просто няма да има отговор? И как би се възприел по-късно подобен кандидат, ако отново кандидатства в тази компания?

        Отговорът на кариерния консултант: Изискването на обратна връзка за своята кандидатура е както право, така и нова възможност, Това се отнася както за случаите, когато кандидатствате за позиция, обявена чрез консултантска компания, така и директно от работодател. Как ще се разтълкува вашето обаждане, много зависи от човека отсреща и от конкретния контекст. В никакъв случай обаче не бива да се притеснявате, че изискването на обратна връзка по някакъв начин би повлияло на участието ви в бъдещи конкурси. Това, че показвате интерес към позицията, не ви носи негатив, а напротив. Нерядко подадените кандидатури са двуцифрен брой и индивидуалната обратна връзка към всички е невъзможна. В повечете случаи се уведомяват единствено кандидатите, които преминават напред в процеса на подбор.

       Практика е специалистите по подбор да изготвят подробен анализ на представянето и развитието на конкурса на всички преминали интервю. С предприетата инициатива за обаждането ви, бихте могли да получите информация от този анализ.

       По принцип, ако една кандидатура не отговаря на изискванията за конкретната позиция, автобиографията остава активна във вътрешната  база данни за потенциални кандидати. Ангажиментът на кандидата е да поддържа актуална информацията си за контакт, както и информацията за последния си работодател. По този начин неговата кандидатура ще стои активна  при възникването на нови възможности за работа. Това е продължаващия положителен ефект от кандидастването, макар и в момента, то да не се увенчава  с успех.

     Вашият въпрос: В последно време в обявите за работа преобладава търсенето на кадри за търговски представители. Можете ли да ми посочите какви са основните отговорности на тази позиция, какви умения са необходими,  за да си успешен търговски представител, каква квалификация се изисква и какви са възможностите за кариерно развитие, които предлага тази позиция?

        Отговорът на кариерния консултант: Независимо от икономическата обстановка и особеностите на пазара на труда, търсенето на специалисти в търговската сфера обикновено изпреварва предлагането. Разминаването се дължи не толкова на липсата на желаещи за кариера в тази област, колкото на високите очаквания на фирмите, за които търговският отдел е най-пряката връзка с пазара и визитка на компанията пред клиенти и партньори. Дори най-качествените продукти и услуги са обречени на неуспех, ако не достигнат своите потребители и това е причина често търговските специалисти да се ползват с повече привилегии и още в началото на кариерата си да получават по-високо от средното за съответното ниво възнаграждение.

        И така, какво е необходимо за кариера в областта на продажбите освен вкус към предизвикателството? Да започнем от длъжностната характеристика. Стандартният набор от задължения зависи от продукта или услугата, които се предлагат – търговски представители се търсят и наемат в почти всеки пазарен сегмент: продажба на автомобили, инструменти, софтуерни програми, застрахователни полици, козметика, маркетингови проучвания и т.н. Въпреки това разнообразие есенцията е сходна: ефективността на търговския представител се измерва с броя на спечелените клиенти, задържането и ефективното управление на връзките с клиента, броя на срещите с потенциални клиенти и т.н. А целта е абсолютно една и съща: да се подчертаят предимствата на продукта или услугата за клиента и неговата дейност, като се създадат всички условия за успешно приключване на търговската сделка.

      За да се стигне дотам обаче, както вече стана ясно, трябва да са налице сериозни предпоставки.Част от тях са:

         Отличните аналитични умения – за да можете с лекота да анализирате данни, да откривате взаимовръзки и да извличате закономерности. Важни са също междуличностните взаимоотношения – добрият търговец е също добър слушател и е в състояние бързо да завързва контакти и да общува с широк кръг хора. Това включва умение за изразяване на идеи, конструктивна обратна връзка, познаване на знаците на невербалната комуникация и добро аргументиране. Наред с отстояването на позициите е важно и гъвкавото преговаряне – обсъждане и анализиране на интересите и различията до достигане на взаимно приемливо решение. Комуникативните и презентационните умения са от ключово значение – представяне на информацията според типа на аудиторията, убедително поднасяне на концепции, идеи и проекти, както и ефективна бизнес кореспонденция (писма, отчети, справки, оферти и т.н.).

         Не всички обяви поставят изискване за висше образование, но определено няма да ви е излишно ако имате сериозна диплома по няколко причини. Първо, има компании за които теоретичната подготовка стои като приоритет и висшето образование е част от формалните изисквания за съответната категория служители. От друга страна, образованието би ви помогнало да осъществите по-нататъшните си планове за професионално израстване: финансовата специалност ще ви улесни ако проявявате интерес към развитие в областта на продажбите в банковата сфера, техническата ще бъде конкурентно предимство ако става въпрос за специализирани продукти (машини, инструменти, индустриални стоки), икономическата или бизнес диплома ще бъде силен плюс за евентуални управленски позиции по-нататък.

      Както в повечето професии, и в тази е почти неизбежно условието да сте на “ти” с компютрите. Освен елементарната компютърна грамотност (редактиране на текстове, създаване и актуализиране на таблици, съхраняване на файлове и т.н.) все по-често се налага използването на специализираните софтуерни приложения за търговска дейност, които са специфични за всяка компания.

        Изискването за владеене на чужди езици зависи от клиентите, с които се работи – възможно е да няма такова изискване, възможно е обаче от вас да се очаква перфектно ниво на устна и писмена комуникация на съответния език (най-често английски, немски, френски и т.н.).

        Обикновено търговски представители без предишен опит се търсят за входни позиции, на които отговарят за продажбите в определен (обикновено малък регион). В зависимост от типа на предлаганите продукти и политиката на фирмата вариантите са директна продажба на място (т.нар. ex-van sales) или първоначално уговаряне на количествата, които се доставят на определена дата (т.нар. pre-sales).

        Възможностите за развитие са оттук нататък са неограничени – типични следващи стъпки в професионален план са позиции от типа регионален или национален търговски представител, мениджър ключови клиенти и т.н. Често именно специалисти от търговския отдел достигат високи мениджърски позиции, особено в компании, за които дистрибуцията е приоритетна дейност – а техният брой се увеличава непрекъснато поради спецификата на пазара.

          Вашият въпрос: Как да се представим успешно на интервю за търговски представител?

      Отговорът на кариерния консултант: Процесът  на кандидатстване сам по себе си е показателен за уменията на кандидатите за позицията на търговски представител, които се търсят от специалистите по подбора.. Добрият търговец би трябвало да е в състояние да представи себе си и конкурентните си предимства достатъчно убедително – като се започне от самото оформление на документите и се премине през презентационните умения по време на самото интервю, ефективната обратна връзка и добрата комуникация с представителите на фирмата. Кандидат, който не успее да “продаде” собствените си знания и умения трудно може да очаква да му бъде поверено цяло портфолио от продукти и услуги.

        Като за начало е добре да отбележим, че стереотипът за бързо говорещия, агресивен и самонадеян търговски представител определено не е имиджът, който бихте искали да си изградите. Ключовите думички са самоувереност и отлична подготовка.

       Задължително е да съберете възможно най-изчерпателна информация за компанията и нейната дейност, за продуктите или услугите, които предлага, а в идеалния случай – за начините на дистрибуция, конкуренцията, пазара и т.н. Оформете автобиографията си поставяйки акцент върху конкретните постижения, образованието и търговските обучения (ако има такива). Ако имате опит в търговската сфера, опишете дейността на фирмите, в които сте работили и конкретните задължения и методи на работа.

        По време на интервюто очаквайте въпроси, които изследват в една или друга степен качествата и уменията, изброени по-горе. Ако се търси предишен опит в областта, най-вероятно основен интерес ще представлява спецификата на търговския процес в компаниите, в които сте работили по-рано: начини на идентифициране на потенциални клиенти, подход при осъществяване на контакт, управление на взаимоотношенията с клиента, обслужване и обратна връзка, териториално разпределение на продажбите и т.н.

        Ако все още нямате професионален опит, но сте избрали да работите именно в тази област, теоретичните познания за търговския процес ще ви бъдат много полезни. Също така помислете и бъдете готови да дадете добре мотивиран отговор на въпроса “Защо сте избрали да работите именно в тази област?” Добрият отговор ще отчита сложността и конкурентната същност на продажбите като дейност, изискваща активен подход и отлично разбиране на психологичните и обективните процеси, стоящи зад едно решение за покупка. Коментари от типа “това е бърза и лесна кариера, дава възможност за високи доходи в краткосрочен план, имам дарба да общувам с хора, лесно изграждам контакти и стопявам бариерите” и т.н. е за предпочитане да спестите. В крайна сметка, продажбите са много повече от това и да станете добър търговец е въпрос преди всичко на вътрешно призвание и много работа в реална конкурентна и динамична среда.

         Вашият въпрос: Има два начина да се кандидатства за свободна позиция- по интернет, чрез попълване на формуляр за кандидатстване на сайта на работодателя или чрез изпращане на CV-и мотивационно писмо по електронната поща. Кой начин е за предпочитане?

        Отговорът на кариерния консултант: Подаването на документи за работа по традиционната поща вече е почти забравена традиция.Все по-популярна става практиката да се кандидатства чрез електронната поща и онлайн. Ето на какво е добре да обърнете внимание, при всеки един от начините.

            При кандидатстване по електронната поща:

          Когато изпращате документите си за кандидатстване по имейла, трябва да обърнете внимание на няколко много важни неща.

  1. Използвайте делови адрес за кореспонденция. Електронната поща е част от вашия професионален имидж. Имена на пощенски кутии от типа "cvetenceto123" или "mishlenceto" сигурно ще предизвикат смях, но едва ли това ще бъде във ваш плюс. Изпращането на документи за нова позиция от служебния имейл на актуалния ви работодател също не е за препоръчване. Ако се наложи, направете си нова поща в някой по-популярен сайт и изпращайте документите си от там – така ще събирате всичко, свързано с кандидатстването за работа, на едно място.

   2. Поставете заглавие на съобщението в полето “subject”. Като се има предвид огромния брой съобщения, които всеки един от нас получава, заглавието е особено важно в случай, че искате съобщението ви да бъде прочетено Oсобено важно е заглавието да насочва къмсъдържанието на вашето писмо. Получателят ще реши в каква последователност ще прочете получените съобщения въз основа на името на изпращача и заглавието на съобщението. Вашето съобщение ще се конкурира с много други такива.

   3.Използвайте обръщение. Електронната поща е неформална, но това не означава, че трябва да си спестите обръщението. Желателно е да използвате името на човека, който се занимава с подбора. Тази информация , можете да получите от лицето за контакти в обявата или от фирмения сайт.  Ако не разполагате с тази информация,  използвайте стандартно обръщение от типа: “Уважаеми г-не/г-жо”.

   4. Подгответе кратък текст. Когато кандидатствате за обявена позиция кратък, формален текст е достатъчен. Няма нужда да повтаряте информация, която и без това сте предоставили в прикрепените документи. Използвайте само няколко абзаца и не повече от 3-4 изречения в един абзац. Хората обикновено четат съобщенията „по диагоналната система”, така че един дълъг масив най-вероятно ще бъде прескочен. Ако усетите, че пишете прекалено дълго съобщение, обадете се по телефона или си уговорете среща.

   5. Използвайте официален подпис. В края на писмото, винаги пишете името си, въпреки че то би трябвало да фигурира и в началото на съобщението. Дайте и информация за контакти – като например вашия адрес, факс и телефон. Най-професионалният подход би бил да създадете официален подпис, включващ описаната информация.

   6. Приложете необходимите файлове. В повечето случаи фирмите изискват документите ви да са в pdf-формат. Препоръчително е да прикачите всичко необходимо – автобиография, снимка, мотивационно писмо и препоръки – в един единствен файл. Тогава можете да бъдете сигурни, че всичко, което е вътре, ще бъде видяно. Иначе рискувате важна информация да бъде пропусната. Съобразете се и с допустимия размер на документа – не го надхвърляйте, тьй като има опасност файлът да не бъде получен. Не изпращайте сертфикати, които нямат връзка с областта, в която кандидатствате.

   7. Направете проверка на съобщението си. Проверете всичко още веднъж внимателно. Сверете граматиката, пунктуацията, правописа и изказа. Проверете дали сте приложили файловете, които искате да изпратите. Коригирайте допуснатите грешки.

   8. Въведете адреса на получателя накрая. Избягвайте да попълвате името и адреса на получателя, преди да сте написали съобщението. Тази информация е последното нещо, което би трябвало да въведете, защото в един момент на невнимание, може да изпрати писмото преждевременно.

     Кандидатстването по електронна поща дава възможността да бъдете креативни и да се отличите сред конкуренцията. Ако искате да направите добро впечатление във всяко едно отношение и да изградите позитивни бизнес връзки, спазвайте описаните правила на имейл комуникацията.

         При кандидатстване онлайн:

       Кандидатстването с онлайн формуляр е значително по- бързо и с по-малък риск за грешки. Този начин за набиране на потенциални служители се прилага от някои фирми, за които стандартната информация за даден кандидат е достатъчна.. Понякога изглежда така, че за различните позиции фирмата има едни и същи изисквания. Формулярите не са оптимизирани и един кандидат-стажант би се почувствал неловко, когато дадено поле трябва задължително да бъде попълнено, а той не знае какво да напише. Недостатък на този вариант за кандидатстване е, че компютърът ви случайно може да се изключи, преди да се стигнали до края, и да се наложи да започнете отначало.

        Задължително е тези формуляри да бъдат старателно попълнени, да се покрият изискванията на фирмата и да се обърне внимание на официалните обръщения, както и на формални неща като шрифт и стил на изказа. Желателно е да се използва възможността да се приложат и други подходящи документи.

      Изборът на начин на кандидатствaне се определя от нагласата и опита на всеки кандидат, както и от изискванията на работодателите. Независимо от начина на кандидатстване, документите трябва да бъдат подготвени еднакво старателно.

Comments are closed