За нас

Мисията на Центъра за кариерно развитие (ЦКР) е осигуряване на висококачествени услуги на студентите в областта на кариерното консултиране с цел подпомагане на прехода им от образование към успешна професионална реализация. ЦКР посредничи при търсене и намиране на стаж и работа, като предоставя информация за свободни работни места и стажантски програми, обучава и информира за най-новите тенденции на пазара на труда.

Центърът за кариерно развитие е също така едно свързващо звено между ТрУ и представителите на бизнеса. ЦКР ефективно партнира на работодателите чрез подпомагане на процесите на подбор на студенти за стажантски позиции и работни места. ЦКР съдейства за улесняване на комуникацията между бизнеса и академичните среди, подпомага навлизането на съвременните бизнес практики и знания в университетските програми.

Основни направления в дейността му са: информационно, кариерно консултиране, обучения в ефективни стратегии за търсене на работа, работа с работодатели, маркетингови дейности и администриране.

 

Comments are closed