Дати за държавен изпит

  •  Редовна сесия

27 септември (сряда) 2017 г. – теоретичен изпит в  ОКС „Бакалавър";

28 септември (четвъртък) 2017 г. – защита на дипломни работи в ОКС „Бакалавър";

29 септември (петък) 2017 г. – ОКС „Магистър"

  •  Поправителна сесия

21 март (сряда) 2018 г. – теоретичен изпит в 

ОКС „Бакалавър";

22 март (четвъртък) 2018 г. – – защита на дипломни работи в ОКС „Бакалавър";

23 март (петък) 2018 г. – ОКС „Магистър"

 

 

Comments are closed