Плащане на семестриална такса

На вниманието на студентите, задочна форма на обучение, касата ще работи до 03.06.2016 г. Желателно е таксите да се платят до тази дата или по банков път .

БАНКА – УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД

КЛОН СТАРА ЗАГОРА

IBAN – BG 09UNCR70003116593030

BIC (SWIFT) – UNCRBGSF

/заверката за платена такса се извършва в учебен отдел/

Comments are closed