IV – та международна научна конференция “Бизнесът и развитието на регионите” – 22-23 юни 2017 г Хотел “Калиста” Старозагорски минерални бани

 

На 22 и 23 юни 2017 г. в СПА Хотел „Калиста“, Старозагорски минерални бани се, проведе традиционната за Стопански Факултет при Тракийски университет IV – та международна научна конференция “Бизнесът и развитието на регионите”.  

Участниците в настоящата конференция са 123-ма от 17 университета, 8 научни организации и други институции от България и чужбина –Италия, Германия, Австрия, САЩ, Сърбия, Казахстан.

Официални гости бяха : Проф. двмн.Иван Въшин – Ректор на Тракийски университет ; Г-н Живко Тодоров – Кмет на  Стара Загора ; г-н Олег Стоилов – Председател на УС на Търговско Промишлена Палата – Стара Загора ; Проф. дсн Гюрга Михайлова -зам.Ректор   УД на Тракийски  Университет ;  Доц. д-р Дарина Заимова – зам.Ректор ПД на Тракийски  Университет, Доц. д-р Таня Танева- Главен секретар на ТрУ ;  Доц. д-р Димитър Панайотов – Декан на АФ на ТрУ, Проф. д-р Светлана Георгиева- Зам. Декан НМД на АФ на ТрУ, Проф. д-р Веселин Радев- Зам. Декан АСД на АФ на ТрУ ; Доц. д-р Пламен Георгиева – Зам. Декан НМД на ВМФ на ТрУ ;  Проф.дн  Йосиф Илиев – почетен професор на УНСС ; Проф. д-р инж. Йорданка Алексиева – Зам. Ректор на УХТ, Пловдив ;   г-н Джузепе Акардо – Президент на Bulgarian Fair Service ltd. ; Проф. Санан Надирова – Алматински Технически Университет , Казахстан, г-н Владимир Чучумишев- Завод "Арсенал";  Доц. д-р Васил Хаджиилиев- Председател на Съюза на Учените – Стара Загора ;  Доц. д-р  Станимир Кабаиванов- Декан на ФИСН на  ПУ.

Приветствия към учасниците на конференцията поднесоха: Проф. двмн.Иван Въшин – Ректор на Тракийски университет, Г-н Живко Тодоров – Кмет на  Стара Загора, г-н Джузепе Акардо – Президент на Bulgarian Fair Service ltd. и други от официалните гости.

Поздравителни адреси бяха поднесени от: Министъра на Образованието и Науката – г-н Красимир Вълчев, http://uni-sz.bg/faculty-of-economic/wp-content/uploads/sf/file/pozdravitelen _adres(2).pdf ; г-н Радостин Танев – Народен представител в 44 НС, г-н Емил Христов – Народен представител в 44 НС, г-жа Гергана Микова – Областен Управител на Област Стара Загора, г-н Таньо Брайков – Председател на Общински съвет, гр. Стара Загора, Проф. д-р Александър Тасев – ИИИ на  БАН;  Доц. д-р Димитър Панайотов – Декан на АФ на ТрУ; Проф. д.н. Петър Петров – Декан на ПФ на  ТрУ; Проф. д-р Христина Милчева – Директор на МК на ТрУ, Доц, д-р Димо Атанасов – Декан на ФИ на АУ- Пловдив; Проф. д-р Иван Върляков – Изпълнителен Директор на РАО  Тракия .

Пленарни доклади представиха: Проф.д-р Стефан Петранов – "Макроикономическа среда и регионално развитие в България" и Проф. д-р Тодорка Атанасова – "Стопанските предприятия в България – икономически измерения и перспективи за развитие".

Работата на конференцията продължи в  Основни тематични направления:

  • Регионално развитие и публична администрация
  • Бизнес развитие и иновации
  • Икономика и управление на бизнеса
  • Социално-културни, информационни и комуникационни проблеми на бизнеса и общностите

Активни участници в конференцията са студенти и докторанти, които представят свои доклади в отделна секция.

Деканът на Стопански факултет Проф. д-р Надка Костадинова исказва благодарности на спонсорите, преподавателите и служителите на факултета, които взеха активно участие в организацията и провеждане на конференцията.

http://www.sf-conference.eu/index.php/bg/

Comments are closed