Ликвидационни дати

Съгласно решение на ДС и решение на Ректорски съвет отпускат се допълнителни дати за ликвидационна сесия:

19.09.2017 г. (вторник)

20.09.2017 г. (сряда)

03.10.2017 г. (вторник)

Информация относно час на започване на изпитите, както и местата на провеждането , се обръщайте към организаторите на катедрите.

Comments are closed