Дати за занятия

Всички студенти магистри от МП "Предприемачество и иновации" ще  имат лекции и упражнения по "Бизнес анализ на предприемаческата дейност" на 19 и 20 май 2017 г. Часът и залата за занятията ще бъдат уточнени допълнително.

Перманентна сесия

Перманентна  сесия за учебната 2016/2017 г. на 16.03.2016 г. /четвъртък/. За дисциплините "Ивестиции" и "Икономика на индустрията" датите ще са на 28.02.2017 г. и на 14.03.2017 г. Информация относно час и зала на провеждане на изпита се обръщайте към организаторите на съответната катедра.

Дипломиране на бакалаври

Всички студенти от ОКС "Бакалавър" при Стопански факултет, желаещи да се дипломират на 22 и 23.03.2017 г. според Академичния план  е необходимо да направят следното: – да имат необходимия брой кредити; -да са платили  8  семестъра; -Студентите, които ще се явяват на Държавен теоретичен изпит подават заявление в Учебен отдел …

Continue reading

ДИПЛОМИРАНЕ МАГИСТРИ ОТ СФ НА 24.03.2017 Г.

Всички студенти от ОКС "Магистър" при Стопански факултет, желаещи да се дипломират на 24.03.2017 г. е необходимо да направят следното: – да имат необходимия брой кредити; -да са платили и 3-ти семестър; – да подадат заявление за явяване на държавен изпит най-късно до 20.02.2017 г. , като тези които ще …

Continue reading

Поправителна сесия

Поправителната сесия за зимен семестър на уч.2016/2017 г. за студентите  редовна форма на обучение ще се състои на 07 и 09 февруари 2017 г. Информация , относно часове и зали на изпита се обръщайте към организаторите на катедрите.

Автобуси до Университета в почивни дни

Автобус 24 Тръгване от кв." Зора" до Тракийски Университет 7.20; 9.20; 11.20; 13;20; 15.20; 17.20; 19.15 Автобус 21от кв. "Самара -3" до с. Малка Верея 7.00; 8.50; 13.00 ; 18.00 Автобус 20 и 204 не се движат в почивни дни В работни дни Автобуси 20 , 21 и 204 ще …

Continue reading

Перманентна сесия

Перманентна  сесия за учебната 2015/2016 г. на 15.12.2016 г. /четвъртък/. Информация относно час и зала на провеждане на изпита се обръщайте към организаторите на съответната катедра.

ВАЖНО!!!

Тържественото връчване на дипломи за абсолвентите от випуск 2016 на Стопански факултет ще се проведе в Държавна опера -гр.Стара Загора на 06.12.2016 г. /вторник/ от 10.30 часа. Желателно е студентите да дойдат в 9 часа, за получаване на тоги срещу лични карти.  

Семестриални такси

На вниманието на студентите, задочна форма на обучение, касата ще работи от 09.01.2017 г. Желателно е таксите да се платят от тази дата или по банков път . БАНКА – УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД КЛОН СТАРА ЗАГОРА IBAN – BG 09UNCR70003116593030 BIC (SWIFT) – UNCRBGSF /заверката за платена такса се …

Continue reading