ВАЖНО!!!

Абсолвентите от  специалност Аграрна икономика випуск 2015/2016 , успешно издържали държавен изпит , да се явят в Учебен отдел за подпис върху дипломите. Носете  1 актуална снимка. СРОК ДО 15.11.2016 г.

ВАЖНО!!!

Абсолвентите от  специалност Регионална икономика випуск 2015/2016 , успешно издържали държавен изпит , да се явят в Учебен отдел за подпис върху дипломите. Носете  1 актуална снимка. СРОК ДО 04.11.2016 г. / с изключение на 01.11.2016 г./

ВАЖНО!!!!

Абсолвентите от  специалност Бизнес икономика випуск 2015/2016 , успешно издържали държавен изпит , да се явят в Учебен отдел за подпис върху дипломите. Носете  1 актуална снимка. СРОК ДО 02.11.2016 г. / с изключение на 01.11.2016 г./

Откриване на магистърска учебна година в СФ

На 4.11.2016 г. от 10 ч. в зала 4 ще се открие  новата учебна година за студенти от ОКС "Магистър", прием октомври 2016 г. Всички студенти ще получат студентските си книжки и др. необходими материали. В същия ден студенти от "Предприемачество и иновации" и "Икономика и управление на бизнеса" ще имат …

Continue reading

Студент на годината

Националното представителство на студентските съвети в Република България откри процедура за номинациии на Националния приз " Студент на  годината". Студенти и докторанти, желаещи да участват, могат да подадат документи до 20 Ноември 2016 г. За повече информация на адрес http://studentnagodinata.eu/

Втора ликвидационна сесия

Втора ликвидационна сесия за учебната 2015/2016 г. на 11.10.2016 г. /вторник/ и на 13.10.2016 г./четвъртък/. Информация относно час и зала на провеждане на изпита се обръщайте към организаторите на съответната катедра.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Всички студенти от СФ, положили успешно Държавен изпит на 28 и 29.09.2016 г. могат да продължат образованието си в ОКС "Магистър" в СФ.  Необходимо е да се представи уверение от Учебен отдел, в което са отразени: оценка от семестриалните изпити и оценка от държавния изпит. Записването е в стая 200А-Ректорат, …

Continue reading