FOUR INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

FOUR INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „BUSINESS AND REGIONAL DEVELOPMENT”, 22-23 June, 2017 The International Scientific Conference "Business and Regional Development", set up by Faculty of Economics, Trakia University, Bulgaria, is held every two years. THE FIRST (2009) SECOND (2011) AND THIRD (2013) INTERNATIONAL CONFERENCE "BUSINESS AND REGIONAL DEVELOPMENT" WELCOMED MORE THAN …

Continue reading

3th international conference

THIRD INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „BUSINESS AND REGIONAL DEVELOPMENT”, 20-21 June, 2013   The International Scientific Conference "Business and Regional Development", set up by Faculty of Economics, Trakia University, Bulgaria, is held every two years THE FIRST (2009) AND SECOND (2011) INTERNATIONAL CONFERENCE "BUSINESS AND REGIONAL DEVELOPMENT" WELCOMED MORE THAN 150 …

Continue reading

2nd international conference

Second International Scientific Conference "Business and Regional Development. Rural Areas – A look towards Europe 2020" 23-24 June, 2011 The International Scientific Conference "Business and Regional Development", set up by Faculty of Economics, Trakia University, Bulgaria, is held every two years. FOCUS This is an initiative to build and maintain …

Continue reading

1st international conference

1st international conference – summaries of papers REGIONAL DEVELOPMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION Download as a pdf file  language of paper: English   ECONOMY AND POLICY FOR BUSINESS DEVELOPMENT Download as a pdf file  language of paper: English   MANAGEMENT OF BUSINESS UNITS AND ORGANIZATIONS Download as a pdf file  language …

Continue reading

КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА

Координационният център EURAXESS към СУ „Св.  Климент Охридски“, съвместно с контактните лица на паневропейската мрежа в България, ви канят на единствените в страната кариерни дни, насочени специално към всички, чиято  визия за кариерно развитие е в областта на науката и технологиите. Събитията под мотото Кариера за нова ERA са от …

Continue reading

Изпит

Изпит – ликвидация при доц.  д-р Десислава Иванова по  дисциплините Инвестиции и , Икономика на индустрията  ще се проведе на 03.10.2017  от 9.30 ч.

Ликвидационни дати

Съгласно решение на ДС и решение на Ректорски съвет отпускат се допълнителни дати за ликвидационна сесия: 19.09.2017 г. (вторник) 20.09.2017 г. (сряда) 03.10.2017 г. (вторник) Информация относно час на започване на изпитите, както и местата на провеждането , се обръщайте към организаторите на катедрите.

Международна фондация “Св.Св. Кирил и Методий”

От години насам Германската Служба за Академичен Обмен (DAAD), съвместно с Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий" предоставят възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени. DAAD предлага на бъдещите си стипендианти за следващата академична година следните видове стипендии: •         …

Continue reading

Изпит

Изпит – ликвидация при доц.  д-р Николай Пенев по  дисциплините Застрахователно дело, Икономически теории и Микроикономика на 16.09.2017 г. от 10 ч. в зала 3А

Ликвидационна сесия

Ликвидационна сесия за учебната 2016/2017 г. на 05.09.2017 г. /вторник/ и на 07.09.2017 г./четвъртък/. Информация относно час и зала на провеждане на изпита се обръщайте към организаторите на съответната катедра.