Стопански факултет обучава с най-съвременен софтуер, безвъзмездно дарен от бизнеса

В комуникация с бизнеса, Стопански факултет провежда на високо ниво обучение по дисциплината „Компютърна обработка на счетоводната информация“. Дисциплината е естествено продължение на обучението по счетоводство в Стопански факултет и е част от изискванията на потребителите на кадри за по-развити практически умения на завършващите студенти. Обучението се извършва с интегрирана система „Ажур“, която е разработена от  софтуерна фирма с над 20-годишен опит в предлагането на решения за управлението на компании. Софтуерът е  предоставен безвъзмездно на Стопански факултет – Тракийски университет в учебна версия, която е абсолютно адекватна на съвременните предизвикателства в практиката на счетоводството.

 

Comments are closed