Семестриална такса

На вниманието на студентите, задочна форма на обучение, ОКС "Бакалавър" г. Уведомяваме Ви , че крайният срок за плащане на семестриалната такса  е до 30 май 2017 г.Плащането може да се осъществи и по банков път .

БАНКА – УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК АД

КЛОН СТАРА ЗАГОРА

IBAN – BG 09UNCR70003116593030

BIC (SWIFT) – UNCRBGSF

/заверката за платена такса се извършва в учебен отдел от 31.05.2017 г./

Неплатилите семестриалната такса няма да се допускат до занятия и няма да получават заверка.

 

Comments are closed