Образователна мобилност по програма Еразъм+

Покана за участие в образователна мобилност по Еразъм +

Презентация на Стопански факултет по образователна мобилност Еразъм +

За допълнителна информация  по програма “Еразъм+” в Тракийски университет

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

v  Формуляр за кандидатстване (по образец).
v Уверение от съответния Факултет/Колеж със средния успех от  обучението до момента на кандидатстването.
v Документ за владеене на чужд език (диплома от езикова гимназия или  международно признат сертификат) .

 

Програма „Еразъм” Ви позволява да прекарате в чужбина между 3 и 12 месеца  за обучение и 2 – 12 месеца за практика за всяка ОКС  – бакалавър, магистър, доктор или специализант.

Обикновено студентите пребивават в чужбина един семестър  – първия или втория, или цялата  учебна година. Академичните календари могат да варират за различните страни. 

Comments are closed