Международна фондация “Св.Св. Кирил и Методий”

От години насам Германската Служба за Академичен Обмен (DAAD), съвместно с Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий" предоставят възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени. DAAD предлага на бъдещите си стипендианти за следващата академична година следните видове стипендии:

         за продължаване на следването след завършена бакалавърска степен (магистърски стипендии);

           изследователски стипендии за докторанти и млади учени;

         стипендии за изследователски престой на университетски преподаватели и учени;

         повторна покана за бивши стипендианти;

         летни курсове за студенти;

           студентски екскурзии.

Информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е предоставена на интернет страницата на DAAD: http://www.daad.de, на Международната Фондация „Св. Св. Кирил и Методий": www.cmfnd.org, на Посолството на Федерална република Германия: http://www.sofia.diplo.de, както и във Фейсбук на това Посолство: https://bgbq.facebook.com/DeutscheBotschaftSofia/.

Ще се радваме, ако публикувате на Вашата интернет страница препратка към МФ „Св. Св. Кирил и Методий" (www.cmfnd.org) и DAAD (http://www.daad.de). При желание от Ваша страна да публикувате и актуалните условия за кандидатстване, електронни брошури и плакати, моля пишете на адрес daad@cmfnd.org, за да Ви бъдат изпратени по електронен път. В случай че вече има публикувани такива препратки и те са актуални, ще Ви бъдем благодарни, ако ни изпратите линк към тях.

Comments are closed