КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА

Координационният център EURAXESS към СУ „Св.  Климент Охридски“, съвместно с контактните лица на паневропейската мрежа в България, ви канят на единствените в страната кариерни дни, насочени специално към всички, чиято  визия за кариерно развитие е в областта на науката и технологиите.

Събитията под мотото Кариера за нова ERA са от особен интерес за студентите в магистърска и докторска степен, както и за утвърдени учени, отворени към нови перспективи за професионална реализация в академичните среди и индустрията.

 

Програмата на Кариера за нова ERA включва:

През целия ден ще можете да участвате и да получите информация за:

  • EURAXESS Портал

Вход към професионална реализация в бизнеса и академията в повече от 40 държави в и извън Европа. Актуални обяви за свободни работни позиции, грантове и стипендии. Директна връзка с учени и организации.

  • HR Dating

Възможност за среща с работодатели и представители на агенции за човешки ресурси (след предварително заявен интерес)

Дискусионни сесии:

  • Успешното CV

Кои са различните видове СV и кога какъв тип да използваме? Кои са специфичните изисквания в различните държави? Кое се цени в бизнеса и кое в академичните среди?

  • Лидер? Кой? Аз?

Каква е разликата между лично и организационно лидерство и между организационен мениджмънт и лидерство? Кога един лидер е пълноспектърен?

  • Успешният бизнес днес

Какво прави един бизнес успешен днес? Какви са тенденциите за развитие на успешен бизнес в 21-ви век? Какво означава пълноспектърна организация?

  • Кариера в 21-ви век

Как да разграничаваме значимите от незначимите въпроси в кариерното си развитие? Как да увеличим въздействието и приноса на работата ни? Кои са уменията, необходими днес за осъществяване на въздействие в бизнеса и в научноизследователските институции?

  • Научно кафене

Какво е междусекторна мобилност? Какво предлагат дейностите “Мария Склодовска-Кюри” – един от най-важните инструменти на Европейската комисия за подкрепа на кариерното развитие на учените.

Очакваме ви на:

  • 26 октомври 2017 – Стара Загора, Тракийски университет

 

За допълнителна информация посетете: https://eracareerday.euraxess.bgи още:

Facebook страница: www.facebook.com/euraxess.bulgaria

Портала EURAXESS България: www.euraxess.bg

LinkedIn EURAXESS България: euraxess-bulgaria 

Twitter EURAXESS България: @EuraxessBG

 

Comments are closed