ИЗПИТИ МАГИСТРИ

Изпитът по "Финансов контрол" ще се поведе на 22.04.2017 г. в зала 3, от 12 ч., а изпитът по "Финансов мениджмънт" – на 29.04.2017 г. от 12 часа.

 

Comments are closed