Готови дипломи за ОКС “Магистър” от СФ

Всички магистри, успешно положили Държавен изпит на 24.03.2017 г. могат да получат готовите си дипломи в стая №143 – ст.експерт Каменова.

Comments are closed