Готови дипломи за ОКС “Бакалаври”

Всички бакалаври, успешно положили Държавен изпит на 22 и 23.03.2017 г., и положили подписи на дипломите  могат да получат готовите си дипломи .

Comments are closed