ВАЖНО!!!!

Абсолвентите от  всички специалности ОКС "Бакалавър",   успешно издържали държавен изпит нa 22 и 23.03.2017 г., да се явят в Учебен отдел за подпис върху дипломите. Носете  1 актуална снимка. СРОК ДО 31.05.2017 г. 

Comments are closed