ВАЖНО!!!ДИПЛОМИРАНЕ НА БАКАЛАВРИ

Всички студенти от СФ, ОКС "Бакалавър" , явяващи се на ДЪРЖАВЕН ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ на 22.03.2017 г.  или на ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА  на  23.03.2017 г. да дойдат най-късно до 8,30 ч. Да носят документ за самоличност. Изпитът започва от 9.00 часа

Comments are closed