Академичен календарен план

АКАДЕМИЧЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН И ИЗПИТНИ ДАТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

 

 РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – ОКС „Бакалавър”

Начало на учебната година11. 09. 2017 г.

 

продължителност

от

до

Зимен семестър

Зимна ваканция

Зимна сесия

Поправителна сесия

Летен семестър

Лятна сесия

Поправителна сесия

Ликвидационна сесия

15 седмици

2 седмици

4 седмици

1 седмица

15 седмици

4 седмици

1 седмица

 

11.09.2017 г.

25.12.2017 г.

09.01.2018 г.

05.02.2018 г.

12.02.2018 г.

28.05.2018 г.

25.06.2018 г.

03.09.2018 г.

22.12.2017 г.

05.01.2018 г.

02.02.2018 г.

09.02.2018 г.

25.05.2018 г.

22.06.2018 г.

29.06.2018г.

09.09.2018 г.

 

    Забележка: Великденска ваканция само в рамките на официално утвърдените

 от МС дни.

 

 ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ОКС „Бакалавър”

Начало на учебната година08.01.2018 г.

 

продължителност

от

до

Зимен семестър

Изпитни сесии (редовна и поправителна)

Летен семестър

Изпитни сесии (редовна и поправителна)

Ликвидационна сесия

3 седмици

 

 

3 седмици

 

 

08.01.2018 г.

29.01.2018 г.

 

28.05.2018 г.

10.09.2017 г.

 

03.09.2018 г.

26.01.2018 г.

25.05.2018 г.

 

15.06.2018 г.

07.12.2018 г.

 

09.09.2018 г.

 

 

 

 

 ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – ОКС „Магистър”

НАЧАЛО на учебната година23.10.2017 г.

ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

 

23.10.2017 г.- 02.02.2018 г.

Зимна редовна сесия; Поправителна сесия

05.02.2018 г.- 02.03.2018 г.

ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

 

05.03.2018 г.- 15.06.2018 г.

Лятна редовна сесия; Поправителна сесия

18.06.2018 г.- 06.07.2018 г.

Ликвидационна сесия

 

03.09.2018 г. – 09.09.2018 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. ИЗПИТНИ ДАТИ

 

Основни изпитни дати за студентите редовно и задочно обучение от ОКС „Бакалавър” и
ОКС „Магистър”, утвърдени на Факултетен съвет на Стопански факултет,

Протокол № 9/14.06.2017 г.

 

ликвидационна сесия,

За учебната 2016/2017 г.

05 септември (вторник) 2017 г.

07 септември (четвъртък) 2017 г.

Перманентна сесия

14 декември (четвъртък) 2017 г.

15 март (четвъртък) 2018 г.

Държавни изпити

 

  •  Редовна сесия

27 септември (сряда) 2017 г. – теоретичен изпит в  ОКС „Бакалавър";

28 септември (четвъртък) 2017 г. – защита на дипломни работи в ОКС „Бакалавър";

28 септември (петък) 2017 г. – ОКС „Магистър"

  •  поправителна сесия

21 март (сряда) 2018 г. – теоретичен изпит в 

ОКС „Бакалавър";

22 март (четвъртък) 2018 г. – – защита на дипломни работи в ОКС „Бакалавър";

23 март (петък) 2018 г. – ОКС „Магистър"

 

 

Comments are closed