Преддипломен стаж

Преддипломен стаж за студентите (ОКС Бакалавър – спец. Бизнес икономика, Регионална икономика и Аграрна икономика), завършващи семестриално 2017 г.

Завършващите четвърти курс студенти, респективно 8 семестър от специалността провеждат индивидуален, специализиращ преддипломен стаж с продължителност от 125 часа, като след успешното му приключване и защита се присъждат 5 кредита.

Преддипломният стаж се провежда по избор на студентите в различни бизнес структури – малки, средни и големи предприятия; финансови институции – банки, кредитни кооперации; застрахователни дружества; счетоводни къщи; Национална агенция по приходите и нейните териториални подразделения, Стопанска камара, Търговско-промишлена палата, Агенцията за насърчаване на малки и средни предприятия и нейните регионални подразделения, бизнес инкубатори, клъстери, холдинги, консорциуми и др.

  • Служебна бележка за стаж*
  • Отчет за стаж*
  • Предаване на отчетите и служ. бележки за проведен преддипломен стаж от 01-05.09.2017 г.  в Учебен отдел , г-жа Стела Стефанова ,
  • Защита на преддипломния стаж са както следва

Аграрна икономика – 08.09.2017 г. от 13 часа , зала 4А

Регионална икономика – 08.09.2017 г. от 13 часа , Център за Регионално развитие

Бизнес икономика – 08.09.2017 г. от 13 часа , зала 4

 

  • Банка Пиреос АД , предлага на студентите от Стопански факултет 2 места за преддипломен стаж, платен , до 3 месеца в филиала си на адрес гр.Стара Загора,  бул.Руски 38 , г-жа Жулиета Бишкова

Comments are closed