Актуално

18.11.2016 г. Съобщение за магистрите от МС "Икономически анализи и проекти за регионално развитие" прием окт. 2016 г. : Дисциплината "Регионален икономически анализ" с водещ преподавател проф. Ю.Яркова няма да започне както е обявено от 9 ч., а в петък 16.12.2016 г. ще започне в 13 часа в Центъра  за регионално развитие (до каб.на проф. Яркова)


18.11.2016 г. "Методика за разработване на МДР" с магистри прием 2015 г. ще се проведе на 13.01.2017 г. в Центъра за регионално развитие.
 

Leave a Reply