Учебен график

Седмичен разпис

Седмичен разпис – Бакалаври за учебната 2017/2018 г.

РАЗПИСИ СПЕЦ. БИЗНЕСИКОНОМИКА

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

I курс

I курс

II курс

II курс

III курс

III курс

IV курс

IV курс

 

РАЗПИСИ СПЕЦ. РЕГИОНАЛА ИКОНОМИКА

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

I курс

I курс

II курс

II курс

III курс

III курс

IV курс

IV курс

 

РАЗПИСИ СПЕЦ. АГРАРНА ИКОНОМИКА

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

I курс

I курс

II курс

II курс

III курс

III курс

IV курс

IV курс

Comments are closed