График за изпити

 

ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ БИЗНЕСИКОНОМИКА

 

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ РЕГИОНАЛА ИКОНОМИКА

 

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ АГРАРНА ИКОНОМИКА

 

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed