XII МЕЖДУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ КОНГРЕС

От 28.09. до 30.09.2017 г. в гр. Несебър се проведе организираният от Педагогически факултет на Тракийски университет XII МЕЖДУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ КОНГРЕС. В него взеха участие над 190 участници от България, Р Турция, Р Хърватска, Р Македония, Русия, САЩ.

В работата на Конгреса бяха включени пленарни доклади, научни съобщения, изложения, постерна сесия, дискусии по актуални проблеми на образованието. Научното събитие получи признание и висока оценка сред педагогическата общност.

      

Comments are closed