Честито Възкресение!

Уважаеми колеги,
Скъпи студенти,
Госпожи и господа,
Честито Възкресение!
Да бъде светло в душите ни!
Да бъде спокойно в домовете ни!
Да бъде мир и благоденствие за всички!
                              Проф. д-р Петър Петров, д.н.
                              Декан на ПФ

Comments are closed