СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ

На 17 май 2017 година от 10.00 ч. в зала 205 на ПФ се проведе
СТУДЕНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ, посветена на 15 години от създаването
на Педагогически факултет.

Comments are closed