ДЕН НА СТУДЕНТСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ

На 15 май 2017 година се проведе ДЕН НА СТУДЕНТСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ
в Педагогически факултет Тракийски университет

Comments are closed