Галерия 12 Конгрес

ХІІ МЕЖДУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН И НАУЧЕН КОНГРЕС
на тема: ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЖИВОТА, ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЕТО
28 – 30 септември 2017 г. Несебър, България

   

 

Comments are closed