Публикации

Катедра “Педагогически и социални науки”
доц. д-р Мария Тенева
проф. д.пс.н Иван Димитров
проф. д.п.н. Иван Карагьозов
проф. д-р Венета Кацарска
проф. д-р Жанета Стойкова
проф. д-р Марияна Стефанова
проф. д-р Нели Бояджиева 
проф. д-р Христо Макаков
доц. д-р Валентина Шарланова 
доц. д-р Ганчо Ганчев 
доц. д-р Генчо Вълчев 
доц. д-р Елена Лавренцова
доц. д-р Иванка Шивачева-Пинеда
доц. д-р Красимира Йонкова
доц. д-р Красимира Мутафчиева 
доц. д-р Марин Добрев 
доц. д-р Пешка Коркинова
доц. д-р Христо Салджиев
гл. ас. д-р Катя Тинева-Гюрковска
гл. ас. д-р Петър Вълков
гл. ас. д-р Стефан Тончев 
ас. Бояна Буюклиева
ас. Мартин Ранчев
ас. Неделина Здравкова
ас. Цвета Делчева

Катедра “Предучилищна и начална училищна педагогика”
доц. д-р Виолета Станчева
проф. д.п.н. Георги Иванов
проф. д.п.н. Петър Петров  
проф. д-р Петър Стефанов
проф. д-р Стефанка Георгиева 
проф. д-р Цонка Каснакова 
доц. д-р Ани Златева 
доц. д-р Ваня Петрова
доц. д-р Веселина Иванова
проф. д-р Галя Кожухарова 
доц. д-р Румяна Неминска
ас. д-р Виолета Георгиева 
ас. Галена Терзиева
ас. Донка Желева-Терзиева
ас. Мариан Делчев 
ас. д-р Мария Темникова 
ас. д-р Милен Димитров

Катедра “Езиково обучение и информационни технологии”
проф. д.ф.н. Антонина Колева
проф. д-р Таня Борисова
доц. д-р Ангел Ангелов 
доц. д-р Димитрина Брънекова
доц. д-р Свилен Станчев 
гл. ас. д-р Бранимира Лекова 
ас. д-р Анна Арнаудова 
ас. Десислава Сидерова 
ас. д-р Златка Желязкова 
ас. Мариана Павлова 
ас. инж. Мима Трифонова
ас. инж. Христомир Зафиров

Comments are closed