Научни форуми

ХІІ МЕЖДУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН И НАУЧЕН КОНГРЕС
на тема: ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЖИВОТА, ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ И БЛАГОПОЛУЧИЕТО
28 – 30 септември 2017 г. Несебър, България
Официалните езици на конференцията са български и английски.
Заявки за участие: от 15 април до 15 май 2017 г.
Подаване на пълните текстове на докладите: до 10 август 2017 г.
Повече информация за конгреса е достъпна на сайта: http://pf-conference.info

12th International Balkan Education and Science Congress
on the topic of EDUCATION FOR LIFE, WORK AND WELL-BEING
September 28 – 30 2017 Nessebar, Bulgaria
The official languages of the conference:Bulgarian and English
Abstract submission will be open from April 15 – May 15 2017.
Full paper submission: by August 10 2017.
More information about the conference is available at – http://pf-conference.info

 

2014     9th INTERNATIONAL BALKAN EDUCATION AND SCIENCE CONGRESS
EDERNE, TURKEY      16. – 18. OCTOBER, 2014 http://bes2014.org/eng/index.html

2013    "Innovations, Challenges and Tendencies in Post Modern Education"
12-13 September 2013     http://pf-conference.info/bg/gallery

2012    EDUCATION IN THE MODERN EUROPEAN ENVIRONMENT ARTS AND SCIENCE EDUCATION CONFERENCE     SEPTEMBER 17-18, 2012, OPATIJA, CROATIA

Comments are closed