Предучилищна и начална училищна педагогика

Катедра “Предучилищна и начална училищна педагогика” тел. (35942) 613 779
ръководител катедра  доц. д-р Веселина Иванова 

проф. д.п.н. Георги Иванов
проф. д.п.н. Петър Петров
проф. д-р Стефанка Георгиева

проф. д-р Петър Стефанов Петров
доц. д-р Ани Златева
доц. д-р Ваня Петрова
доц. д-р Виолета Станчева
доц. д-р Румяна Неминска
ас. д-р Виолета Георгиева
ас. д-р Мария Темникова
ас. д-р Милен Димитров
ас. Мариан Делчев
ас. Галена Терзиева      
ас. Донка Желева-Терзиева
ас. Петър Атанасов

Comments are closed