Педагогически и социални науки

Катедра “Педагогически и социални науки” тел. (35942) 613 747
ръководител катедра доц. д-р Христо Салджиев

проф. дпн Жанета Стойкова
проф. д-р Марияна Стефанова
доц. д-р Елена Лавренцова
доц. д-р Иванка Шивачева-Пинеда
доц. д-р Красимира Йонкова
доц. д-р Красимира Мутафчиева
доц. д-р Мария Тенева
доц. д-р Генчо Вълчев
доц. д-р Валентина Шарланова
доц. д-р Нели Бояджиева

гл. ас. д-р Катя Тинева
гл. ас. д-р Петър Вълков

гл. ас. д-р Стефан Тончев
ас. д-р Дияна Георгиева
ас. д-р Гергана Тодорова-Маркова
ас. д-р Цвета Делчева

ас. Бояна Буюклиева
ас. Неделина Здравкова

Гост преподаватели:
проф. д-р Венета Кацарска
проф. д-р Христо  Макаков
проф. дпн Иван Димитров

 

Comments are closed