Езиково обучение и информационни технологии

Катедра “Езиково обучение и информационни технологии” тел. (35942) 613 745
ръководител катедра проф. д.ф.н. Антонина Колева

проф. дпн Таня Борисова
доц. д-р Ангел Ангелов
доц. д-р Димитрина Брънекова
доц. д-р Свилен Станчев
доц. д-р Лина Йорданова
гл.ас. д-р Габриела Кирякова
ас. д-р Анна Арнаудова
ас. д-р Златка Желязкова
ас. Десислава Сидерова
ас. инж. Мима Трифонова
ас. инж. Христомир Зафиров
ас. Мариана Павлова

Катедра "Езиково обучение и информационни технологии" е член на АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (АОКСИТ)

http://www.aoksit-bg.eu/

Comments are closed