Документи

 

Протоколи от ФС на ПФ и отчети на деканските ръководства

Протоколи от ФС на ПФ
за учебната 2016/2017 година

Отчети на деканските
ръководства
Протокол №8 – 09.09.2016 УПРАВЛЕНСКИ АНАЛИЗ 31.03.2013 – 31.03.2014
Протокол №9 – 03.10.2016 РЕЗЮМЕ 2014
Протокол №10- 15.11.2016 УПРАВЛЕНСКИ АНАЛИЗ мандат 2012 – 2015
Протокол №11- 23.01.2017 ОТЧЕТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПФ 2016
Протокол №12- 27.02.2017  
Протокол №13- 28.03.2017  
Протокол №14- 18.04.2017  
Протокол №15- 30.05.2017  
Протокол №16- 12.06.2017  
Протокол №17- 03.07.2017  
Протокол №18- 12.09.2017  
Протокол №19- 17.10.2017  

Финансови отчети за касово изпълнение на бюджета
2013                                2014                                 2015

 

Протоколи от срещи със студенти

 

Comments are closed